Danh mục: Kiến thức

4 Th3

Quy định về quảng cáo ngoài trời doanh nghiệp cần biết

Doanh nghiệp tiến hành các chiến dịch quảng cáo, tiếp cận khách hàng theo nhiều kênh truyền thông. Quảng cáo với nhiều loại hình: tổ chức sự kiện, giới thiệu sản phẩm, báo chí, video, quảng cáo ngoài trời… Nhà nước kiểm soát nghiêm ngặt về quảng cáo doanh nghiệp. Đặc biệt với hình thức
Read More